Co można zyskać dzięki odmawianiu różańca?

Co można zyskać dzięki odmawianiu różańca?

Wiara odgrywa w życiu wielu ludzi bardzo dużą rolę, to w niej znajduje się ukojenie w cierpieniu oraz wsparcie w najgorszych momentach życia. Jest to dialog z Panem Bogiem  oraz Matką Bożą, podczas którego można opowiedzieć o swoich obawach, podziękować za zesłane łaski oraz prosić o łaskę w różnych aspektach życia. Modlitwę można odmówić wszędzie, w każdych warunkach, ponieważ Trójca Święta jest dostępna cały czas, gotowa by wysłuchiwać ludzi.

Co można zyskać dzięki odmawianiu różańca?

Modlitwa różańcowa jako najlepszy sposób rozmowy z Matką Bożą

Każdy katolik podczas modlitwy posługuje się różnymi atrybutami, może modlić się przed obrazem świętym, figurką, krzyżem lub na różańcu, który jest bardzo ważny dla każdego wierzącego człowieka. Ma bowiem ogromne znaczenie dla wiary, głównie w wymiarze duchowym, jest to modlitwa podczas której odczuwa się obecność i wsparcie Matki Bożej. Przy czym tradycyjny atrybut, można zastąpić różańcem na rękę, który cały czas towarzyszy katolikowi, umożliwia modlitwę w każdym, dowolnym momencie. Ogólnie rzecz biorąc, ktoś kto odmawia różaniec, może to robić na trzy sposoby: odmówić jedną tajemnicę, jedną część różańca lub cały – składający się z czterech tajemnic. W zależności od wariantu, zmianie ulega ilość powtórzeń modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. różaniec na rękę również może spełniać funkcję atrybutu modlitewnego, może być wykonany z koralików szklanych lub kamieni szlachetnych, naturalnych. W wielu modelach tego rodzaju biżuterii poszczególne elementy oddzielone są od siebie mniejszymi stoperami. Popularne rozwiązania w tej postaci spotykają się z dużą aprobatą wśród wiernych, różaniec można mieć bowiem cały czas przy sobie, dla niektórych może być rodzajem amuletu i symbolem opieki Bożej Opatrzności.

Z jakich tajemnic składa się modlitwa różańcowa?

Modlitwa odmawiana na różańcu składa się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej, od 2002 roku dołączyła do nich również część światła, ustanowiona przez Papieża Jana Pawła II. Na każdą z części składa się pięć tajemnic, które podlegają rozważaniom osoby modlącej się, natomiast na każdą tajemnicę składa się jedna dziesiątka różańca. Podsumowując, chcąc rozważyć jedną część różańca, konieczne jest odmówienie pięćdziesiąt razy modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Do tego celu doskonale sprawdzi się także różaniec na rękę, który po modlitwie nadal pozostaje w zasięgu wzroku i stanowi również element codziennej biżuterii. O pomoc do Matki Bożej zwraca się niemal każdy, ponieważ jest Ona przedstawiana jako osoba o pełnym miłosierdzia spojrzeniu i delikatnych rysach twarzy. Wzbudza powszechne zaufanie, tym bardziej, że Kościół potwierdził prawdziwość wielu objawień, te najpopularniejsze miały miejsce w Fatimie. Różaniec w każdej postaci uznawany jest przez doktrynę kościoła za najbardziej skuteczną broń w walce z Szatanem i kierowanymi przez niego pokusami. Dzięki modlitwie na paciorkach skutecznie zwalcza się w sobie egoizm i inne niezdrowe pobudki do czynienia zła, czasami nawet nieświadomie. Różaniec na rękę może więc również stanowić atrybut prowadzący do rozwoju najlepszych cech: cierpliwości, pokory i okazywanie miłosierdzia.

Podobne artykuły