Jak wesprzeć fundację pomocy dzieciom w Łodzi?

Jak wesprzeć fundację pomocy dzieciom w Łodzi?

Działalność fundacji, które mają status organizacji pożytku publicznego, nie musi ograniczać się do kampanii 1 proc. podatku. I choć rzeczywiście środki przekazywane z tego tytułu wydatnie zasilają konto – fundacje, których potrzeby są większe, realizują równolegle inne projekty, zdobywając w ten sposób dodatkowe finansowanie.

Kampania 1 proc. podatku i inne inicjatywy

Co roku w pierwszym kwartale instytucje o statusie organizacji pożytku publicznego zabiegają o przekazanie 1 proc. podatku na cele charytatywne. W minionym roku ponad 972 miliony złotych zostały przekazane – zamiast na konto fiskusa – na potrzeby organizacji pożytku publicznego. Od chwili powstania mechanizmu, to jest od 2004, dzięki kampanii 1 proc. podatku, fundacje otrzymują rok rocznie coraz potężniejszy zastrzyk finansowy z przeznaczeniem na podopiecznych. Niestety to nie wystarcza, ponieważ potrzeby są znacznie większe. Z własną inicjatywą wyszła jedna z fundacji, zakładając centrum medyczne dla dzieci w Łodzi.

W ramach tej działalności zabiegi i usługi medyczne są prowadzone odpłatne, a dochód zasila bieżącą działalność fundacyjną. Rodzice, którzy zdecydują się na prywatną wizytę np. u specjalisty chorób dziecięcych, mogą zasilić konto fundacji i otrzymać fachową pomoc pediatry dla swojego dziecka. W centrum można zlecić również ambulatoryjne badania krwi dla dzieci i dorosłych.

Jak wesprzeć fundację pomocy dzieciom w Łodzi?

Fundacyjne poradnie medyczne z odpłatnymi usługami

Centrum medyczne dla dzieci prowadzone w Łodzi przez fundację posiada kilka poradni, w których rodzice mogą skorzystać z wizyty u lekarzy różnych specjalizacji. Znajdują się tam takie gabinety jak m.in.:

  • Poradnia genetyka klinicznego dla dzieci,
  • Specjalistyczny gabinet pediatry neonatologa,
  • Gabinet specjalisty chorób dzieci – pediatry,
  • Poradnia specjalisty neurologii dziecięcej.

Cały zysk z działalności centrum medycznego dla dzieci w Łodzi przekazywany jest na potrzeby hospicjów dziecięcych prowadzonych przez tę samą fundację. Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom prowadzone są hospicja domowe i stacjonarne.

Hospicja prowadzone ze środków zabranych przez fundację

Pozyskane w centrum medycznym dla dzieci w Łodzi fundusze zasilają działalność kilku miejsc pomocowych. Jedno z hospicjów otacza opieką przyszłych rodziców, którzy dowiadują się, że nienarodzone jeszcze dziecko ma wady, stwierdzone przez lekarza podczas badania płodu. Fundacja zapewnia m.in. konsultacje medyczne, wsparcie psychologiczne, pomoc pracownika socjalnego oraz opiekę podczas porodu.

Dzięki funduszom działa specjalistyczne hospicjum dla dzieci, przy szpitalu, które opiekuje się stacjonarnie pacjentami na oddziale onkologicznym, udzielając wsparcia psychologicznego całej rodzinie chorego.

Istnieje również formuła hospicjum domowego dla dzieci, polegająca na tym, że pacjent otrzymuje wsparcie w swoim miejscu zamieszkania. Odwiedzają go rehabilitanci i przywożą niezbędny sprzęt do ćwiczeń. Fundacja w ramach hospicjum domowego zapewnia również opiekę psychologa i pracownika socjalnego.

Podobne artykuły