Jak COVID-19 wpływa na zdrowie psychiczne społeczeństwa?

Jak COVID-19 wpływa na zdrowie psychiczne społeczeństwa?

Pandemia koronawirusa rozpoczęła się około dwa lata temu. Już w listopadzie 2019 roku do mieszkańców Polski docierały pierwsze informacje na temat ognisk tej choroby w różnych miejscach na świecie. Początkowo fakty te wywoływały niepokój, prawdziwe problemy zapoczątkowały natomiast pierwsze przypadki zachorowań i związanych z nim zgonów w Polsce. Wprowadzane przez państwowe władze obostrzenia wywołały falę kolejnych problemów - odosobnienie, życie w ciągłym stresie i kłopoty z nawiązaniem więzi społecznych.

Co najbardziej wpływa na kondycję psychiczną w trakcie pandemii?

W związku z następującymi po sobie kolejnymi falami zachorowań na COVID-19 wiele osób odczuwa pogorszenie swojego stanu psychicznego. Największy wpływ mają na to:

  • strach przed zachorowaniem ;
  • konieczność przestrzegania obostrzeń i zachowania dystansu społecznego;
  • straty finansowe i lęk przed utratą źródła dochodów;
  • izolacja (na przykład w trakcie kwarantanny).

 

Dla wielu osób problematyczne jest pogodzenie się z tym, że mimo przestrzegania najbardziej rygorystycznych zasad sanitarnych i wielomiesięczne utrzymywanie takiego reżimu, nie mają pewności, że nie zachorują. Może to skutkować pogorszeniem się relacji z innymi osobami, nawet z najbliższego otoczenia - utratę zaufania i niechęć do kontaktów towarzyskich.

Jak COVID-19 wpływa na zdrowie psychiczne społeczeństwa?

Jakie zaburzenia zdrowia psychicznego najczęściej pojawiają się w związku z powyższymi przyczynami?

Dla wielu osób nowe negatywne bodźce, wywołane przez pandemię koronawirusa, wiązały się z nagłymi atakami lęku lub długotrwałe uczucie niepokoju. Wielotygodniowe trwanie w takim stanie może prowadzić do apatii lub nawet utraty chęci do życia, co wynika z opisu wielu pacjentów.

Dużym problemem podczas trwania pandemii może być utrata więzi społecznych i coraz rzadsze interakcje z bliskimi. Może to spowodować nasilenie problemów psychicznych, gdyż osoby z otoczenia nie są w stanie w porę zareagować i udzielić istotnego wsparcia.

Zupełnie inną kategorię problemów tworzą długotrwałe objawy występujące już po przechorowaniu koronawirusa. Problemy z oddychaniem, katar, kaszel i ogólne złe samopoczucie mogą powodować także zły stan psychiczny ozdrowieńca.

Podobne artykuły