Wszystko na temat chorób cywilizacyjnych

Wszystko na temat chorób cywilizacyjnych

Synonimem chorób cywilizacyjnych są choroby XXI wieku. Wraz ze wzrostem cywilizacji, wzrasta także pojawianie się tych chorób. Do tej grupy zaklasyfikowano cukrzycę, nadciśnienie, nowotwór, depresję oraz nerwicę. Mitem jest to, że spotykane są one tylko wśród osób starszych. Pojawiają się już także u dzieci i młodzieży, spowodowane jest to progresem technologicznym.

Charakterystyka terminu

Choroby cywilizacyjne spotykane są na całym świecie, są one często spotykane. Są one widoczne najczęściej w krajach rozwiniętych, co zostało wywołane postępem cywilizacyjnym i technologicznym współcześnie żyjących ludzi, stąd też określenie „choroby XXI wieku”. Należy pamiętać, że umieszczenie danej choroby w kategorii chorób cywilizacyjnych nie jest na stałe. Gdy dane społeczeństwo znajdzie sposób na wyleczenie danej choroby, wówczas określona choroba przestanie posiadać powszechny status. Obecnie do tej grupy zaliczane są takie choroby jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, otyłość, cukrzyca, nowotwory, zaburzenia ukł. oddechowego, problemy ukł. pokarmowego, osteoporoza, choroby zakaźne, alergia oraz choroby psychiczne i uzależnienia.

Wszystko na temat chorób cywilizacyjnych

Przyczyny chorób cywilizacyjnych

Główną przyczyną jest tempo rozwoju danej grupy ludności. Szerzej mówiąc to: rozwój przemysłu i budownictwa, co prowadzi do zagłady środowiska naturalnego, rozwój technologii, modyfikacje klimatyczne, coraz większe braki z złożach naturalnych, hałas oraz niezdrowy tryb życia. Prowadzenie złego stylu życia kryje w sobie takie następstwa jak: zła dieta, brak aktywności fizycznej, bierny tryb życia, stosowanie używek oraz zbytnia nerwowość. Wpływają one na powstanie otyłości. Statystki odnoszące się do tych chorób są zatrważające, ponieważ są one czynnikiem ponad 80% zgonów ludzkich. Jest to spowodowane uwarunkowaniami bytowania, stworzone przez postępowe cywilizacje oraz ich osiągnięcia, co wpływa na ogromne tempo progresu. Stąd ich szybkość w rozprzestrzenianiu. Często zachorowanie na jedną z tych chorób niesie ze sobą ryzyko na zachorowanie na kolejną, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane. Ogromnym alarmem powinny być te informacje, które winny zmotywować nas do wprowadzenia jak najszybciej zdrowej diety, wzmocnionej ulubioną aktywnością fizyczną.

 

 

 

 

Podobne artykuły